vineri, 27 martie 2009

Mâna celor harnici

Unele din marile realizări ale umanităţii au venit de la oameni care au considerat că nici un sacrificiu nu este prea mare şi nici un efort nu este prea greu pentru atingerea ţelului propus. iată câteva exemple care ne vor ajuta să înţelegem valoarea mânilor harnice.

Michelangelo a muncit opt ani pentru capodopera sa, "Judecata din urmă". A făcut două mii de schiţe până a finalizat-o.

Edward Gibbon a cheltuit 26 de ani din viaţă pentru a scrie "Istoria declinului şi căderii Imperiului Otoman".

John Milton se trezea în fiecare zi la ora patru dimineaţa, pentru a-şi putea scrie lucrarea "Paradisul pierdut".

Noah Webster a lucrat cu migală 36 de ani până a dus la faza de tipărire prima ediţie a dicţionarului său.

Alexandru Panaitescu a investit jumătate de viaţă de trudă şi migală şi de îndelungă - răbdare, fără să aibă alt instrument de ajutor decât o veche maşină de scris, pentru a întocmi concordanţa biblică. Înregistrarea a peste zece mii de cuvinte din peste trei mii de locuri a fost o muncă enormă şi binecuvântată.

Ce putem învăţa şi noi? Mâna celor harnici îmbogăţeste, deci lucrează!

joi, 26 martie 2009

Totul în El!

De soare am nevoie
ori pot şi fără el-
dar fără de nădejde
nu pot în nici un fel.


De apă am nevoie
ori pot şi fără ea,
dar fără de iubire
în veci nu voi putea.

De pâine am nevoie
ori pot şi mai flămând,
dar de-Adevăr mi-e foame
mereu în primul rând.

De aer am nevoie
ca-n viaţă să rămân,
dar de Hristos am pururi
nevoie mai întâi.

Să am chiar lumea întreagă
din toate, ce folos
când sunt pe veşnicie
departe de Hristos.

De sunt cu Domnul,
nimic de n-aş avea
am tot ce fericeşte
pe veci viaţa mea.
Sursa: Sămânţa bună, 2009

joi, 19 martie 2009

Afirmaţii spuse "cu cap"

"Durerea îşi poartă de grijă singură, dar bucuria pentru a fi deplină, trebuie împărtăşită cu cineva."
(Mark Twain, scriitor american)

"Pentru orice realizare, primul pas este curajul." (Goethe, poet german)

"Cea mai mare bogăţie este să fii mulţumit cu ce ai." (Marcus Cicero, scriitor roman)

"Adevărata menire a omului este de a trăi, nu doar de a exista. De accea nu-mi voi irosi zilele încercând să mi le lungesc. Voi folosi clipele ce mi-au fost încredinţate cât mai bine." (Jack London, scriitor american)

"Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune." (Evanghelistul Matei)

"Bunătatea nu o vei combate cu răutate. Prin violenţă nu faci nimic; prin bunătate obţii totul." (Lew Tolstoi, scriitor rus)

"Precum soarele este lumina corpului, tot astfel credinţa este lumina sufletului." (Ioan Gură de Aur, teolog)

"Dificultăţile se înmulţesc pe măsură ce ne apropiem de ţelul propus." (Goethe, poet german)

"Vicile sunt călăii care te omoară încet, ca o sabie neascuţită." (Nicolae Iorga, istoric român)

"Evanghelia are o virtute ascunsă, ceva ce lucrează cu putere, o căldură care înrăureşte mintea şi pătrunde totodată şi inima." (Napoleon Bonaparte, împărat)

miercuri, 18 martie 2009

Despre adevăr...


Adevărul nu este...
ceea ce îmi CONVINE mie, ce se POTRIVEŞTE cu religia mea,
sau ceea ce GÂNDESC eu şi îmi face PLĂCERE mie.

Adevărul este...
ceea ce DECLARĂ Dumnezeu, ceea ce REVELEAZĂ Duhul Sfânt potrivit cu Scripturile, este CUVÂNTUL ROSTIT al Domnului, este însuşi ISUS CRISTOS. Isus i-a zis: "Eu sunt calea, ADEVĂRUL şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine."

"Adevărul stă în caracter. Cristos nu numai a vorbit despre adevăr: El a fost Adevăr - Adevăr întreg, este ceva ce cuvintele nu-l pot cuprinde...este viaţă şi existenţă." - Robertson-


marți, 17 martie 2009

Parabola creionului

După ce l-a terminat de făcut, creatorul de creioane i-a spus acestuia: există cinci lucruri pe care ai nevoie să le cunoşti înainte de a te trimite pe drumul tău, în lume. Întotdeauna să ţi le aminteşti dacă vrei să devii cel mai bun creion care poţi să fii.
1. Vei putea să faci multe lucruri extraordinare, dar numai dacă îţi permiţi ţie să fii ţinut de mâna cuiva.
2. Vei experimenta o dureroasă transformare (ascuţitoarea) din timp în timp, dar ea este absolut necesară dacă tu vrei să devii un creion mai bun.
3. Nu uita că ai capacitatea de a corecta (radierea) orice greşeală pe care ai putea să o faci.
4. Cea mai importantă parte a ta va fi întotdeauna cea care se află în interior.
5. Indiferent de condiţii, tu trebuie să continui să scrii: să laşi o urmă clară, inteligibilă, în orice situaţie oricât de dificilă.
Creional a promis să îşi amintească şi intră în cutia de creioane colorate, înţelegând pe deplin scopul pentru care a fost creat.

Dar noi oamenii?

1. Suntem capabili să facem multe lucruri...însă numai dacă ne lăsăm ghidaţi de Creatorul nostru.
2. Din timp în timp, experimentăm o transformare dureroasă, trecând prin suferinţă şi durere, dar avem nevoie de aceasta pentru a deveni mai buni decât am fost mai înainte.
3. Avem în orice clipă alegerea de a ne corecta greşelile pe care le-am putea face şi a creşte prin ele.
4. Şi cum ar fi dacă ne-am aminti întotdeauna că cea mai importantă parte a noastră se află înauntru?
5. Oriunde mergem, ar fi minunat să lăsăm urme...
care îi poate ajuta pe ceilalţi.

Vrei să fii şi tu un "creion"?

Sursa: www.damaideparte.ro

luni, 16 martie 2009

Un nou început


Şi iar se închide cercul.
Iată, se împlineşte ce nimeni nu a bănuit,
ce nimeni n-a ştiut mai dinainte.

Gândurile zboară. Dar nu mai sunt nici străine,
nici stinghere, ci diafane, pline de speranţă.

Se spulberă un vis, prilejuind timp şi spaţiu
-mult timp şi mult spaţiu- ineditului se irumpă.

Speranţele ce se maturizează,
asemenea unui copil care pricepe
că poate în sfârşit să alerge.

Dumnezeu îţi dăruieşte un nou început,
o viaţă reînnoită- nu te da bătută: întinde mâna şi apuc-o!Sarah Kahn

joi, 12 martie 2009

Introspecţie

Există persoane care nu-şi doresc niciodată să-i ajute pe alţii în problemele lor; aceştia preferă să-i privească pe alţii care ajută.

Unii se aşază în faţa altora şi arată o imagine care nu corespunde în nici un fel adevăratei lor personalităţi.

Există bărbaţi şi femei care seamănă zăzanie, antrenându-i pe ceilalţi în certuri şi vrajbă.
Pentru aceştia, tot timpul este prea cald, prea rece, prea mult, prea puţin, prea devreme, prea târziu...

Unii fac parte din categoria ceelor care adoră să dea ordine şi să spună altora cum trebuie făcut, fără să le pese de nimeni şi de nimic.

Ce frumos că sunt unii care au găsit calea înţeleaptă! Ei îi privesc pe ceilalţi cu afecţiune, îşi ţin cuvântul atunci când promit.
Ei sunt acele persoane pe care te poţi bizui, când te simţi slab şi ai nevoie de încurajare; ei aduc soarele în viaţa altora.

Tu cu cine te asemeni?


Sursa: Sămânţa bună, 2009

miercuri, 11 martie 2009

Despre vorbe...

Într-o zi a venit la un păstor o femeie cu conştiinţa tulburată. Despicase în patru viaţa tuturor celor din bisercă. "Cum aşa putea îndrepta lucrurile?" întrebă ea. El spuse: "Ia o cutie cu pene şi aruncă câte o pană pe pragul fiecărei persoane pe care ai criticat-o." După ce a făcut astfel, s-a întors la păstor şi l-a întrebat: "Asta e tot?" "Nu", a spus el. "Du-te acum şi strânge fiecare pană şi adumi-o." După vreo săptămână, femeia s-a întors cu una singură. "Vântul le-a suflat pe toate celelalte." După o îndelungă tăcere, pastorul îi spuse: "Aşa este şi cu vorbele; sunt rostite cu uşurinţă, dar nu le poţi lua înapoi."

Nimic nu ne trădează mai uşor ceea ce suntem ca vorbirea noastră. Gândurile ni le putem ascunde, faptele sunt săvârşite adesea sub imboldul împrejurărilor în care ne aflăm, dar cuvintele, fie că suntem tăcuţi din fire, fie că suntem deschişi la inimă, ne trădează uşor. În spatele unei fapte putem sta ascunşi mai mult timp decât în spatele unui cuvânt;
pentru că suntem nevoiţi să-l întrebuinţăm, el dă pe faţă interiorul nostru.

Cuvintele au o putere incredibilă. Ele pot răni sau pot vindeca. Rareori, tăcerea face rău, însă vorbirea multă este de multe ori o urgie, mai ales când este o flecăreală.

Cei mai mulţi oameni doresc să le vorbească altora. Sunt puţini care pot asculta cu atenţie şi să se străduiască să-l înţeleagă pe celălalt. Ascultarea celuilalt înseamnă respectul ce i-l dai.Sursa: Meditaţii zilnice şi Sămânţa bună, 2009


vineri, 6 martie 2009

Secretul voioşiei

Un bătrân care-şi trăise viaţa calm şi liniştit până la optzeci de ani a fost întrebat care este secretul bunei sale dispoziţii. A răspuns în patru cuvinte: "Mă gândesc la alţii!". "Veţi vedea", a explicat el, "că drumul vostru se încrucişează peste tot cu drumul altora. Unii gândesc că dacă-şi văd de drumul lor propriu fără a păţi nimic, vor fi fericiţi. Însă nu asta e totul. A te apropia de adevărata fericire înseamnă a nu pricinui niciodată durere unui alt suflet. Cu alte cuvinte, când ajungi să înţelegi că a-i face pe alţii fericiţi este o bucurie personală, ai parte şi tu de fericire."Sursa: Sămânţa adevărului şi www.resursecrestine.ro

miercuri, 4 martie 2009

Viaţa ta înseamnă mai mult…

Cele nouă luni pe care le-ai petrecut în pântecele mamei ale au fost pregătirea pentru viaţă. Tot aşa şi această viaţă este pregătirea pentru următoarea. Sir Thomas Browne spunea: „Timpul tău pe acest pământ nu este decât o mică paranteză în eternitate.” Tu ai fost creat să trăieşti veşnic. Ai un instinct înnăscut care tânjeşte după nemurire pentru că Dumnezeu te-a conceput după imaginea Lui ca să trăieşti veşnic. Viaţa pe pământ este doar o repetiţie pentru adevărata viaţă. Pământul este grădiniţa, locul de pregătire, testarea pentru viaţa ta din veşnicie. C. S. Lewis a spus: „Există două feluri de oameni: unii care spun lui Dumnezeu şi acei cărora Dumnezeu le spune ” E tragic pentru că mulţi oameni vor trebui să îndure eternitatea fără Dumnezeu, deoarece au ales să trăiască fără El pe pământ. Serviciile de înmormântare este singurul loc unde cei mai mulţi oameni se gândesc la veşnicie. Este nesănătos să trăieşti negând moartea şi să nu iei în considerare ceea ce este inevitabil. Trebuie să te gândeşti mai mult la veşnicie, nu mai puţin.
Mattew Henry a spus: „Scopul fiecărei zile ar trebui să fie pregătirea pentru ziua noastră finală.” Trăieşte în lumina veşniciei şi astfel valorile tale se vor schimba. Timpul şi banii le vei folosi într-un mod mai înţelept. Relaţiile şi caracterul le vei preţui mai mult decât faima, bogăţia, realizările şi distracţia. Dacă timpul tău pe pământ ar fi tot ce înseamnă viaţă, îţi sugerez să începi să ţi-o trăieşti imediat. Stabileşte-ţi o altă ordine a priorităţiilor. Fiecare acţiune a vieţii tale loveşte o coardă ce va vibra în veşnicie. Vârful vizibil al gheţarului plutitor este prezentul.
Veşnicia este cealaltă parte a acestuia, pe care nu o poţi vedea la suprafaţă. Pentru a-ţi folosi viaţa la maxim trebuie să păstrezi viziunea eternităţii tot timpul în mintea ta şi valoarea ei în inima ta.
Viaţa este ceva mai mult decât aici şi acum!

Inspirată din Viaţa condusă de scopuri, Rick Warren.

marți, 3 martie 2009

Lista cu lucrurile la care trebuie să te gândeşti azi:


- toate lucrurile care sunt frumoase;

- toate lucrurile care sunt adevărate;

- toate lucrurile care sunt oneste; la toate acele lucruri să te gândeşti şi să le faci.

- să cauţi în alţii virtutea;

- să nu învinovăţeşti niciodată, ci să lauzi;

- să asclţi vorbirea bună;

- sa-ţi ridici mereu inima şi mâinile în rugăciune;

- să fii mereu drept şi curat în toate faptele şi gândurile tale, căci Cuvântul lui Dumnezeu spune clar: ce gândeşte cineva, aceea este.

Conform Filipeni 4:8
Trăieşte frumos această zi!

luni, 2 martie 2009

Tu nu eşti un accident!

„De aceea pentru că ai preţ în ochii Mei, pentru că eşti preţuit şi te iubesc...” (Isaia 43:4a)

Eşti ceea ce eşti pentru un scop.
Faci parte dintr-un plan complicat.
Eşti o creaţie preţioasă şi cu totul unică,
Bărbat sau femeie – aparţinând lui Dumnezeu.

Arăţi aşa cum arăţi pentru un scop.
Dumnezeul nostru nu face nici o greşeală.
El te-a modelat în pântecele mamei tale,
Şi eşti exact aşa cum a vrut El să te facă.

Părinţii pe care îi ai, sunt cei pe care El i-a ales,
Şi indiferent care sunt sentimentele tale,
Ei au fost creaţi special, cu planul lui Dumnezeu în minte,
Şi poartă pecetea Stăpânului.

Ştiu că trauma ce-ai suferit-o nu a fost uşoară,
Chiar şi Dumnezeu a plâns că te-a durut atât;
Dar a fost îngăduită ca să-ţi modeleze inima
Astfel încât să semeni tot mai mult cu El.

Eşti ceea ce eşti pentru un scop,
Ai fost modelat de nuiaua Stăpânului.
Eşti ceea ce eşti preaiubitule,
Pentru că există Dumnezeu!

Russell Kelfer